OUR COMPANY

JUDETUL SATU MARE IN OGLINDA MONUMENTELOR ISTORICE

În semn de adânc respect față de memoria înaintașilor, cu ocazia aniversării Centenarului Marii Uniri și a integrării acestei  regiuni nord-vestice în hotarele României, Direcția Județeană pentru Cultură Satu Mare, exercitându-și cu responsabilitate atribuțiile de coordonare, îndrumare și control privind aplicarea strategiei naționale de protejare a monumentelor istorice din județ, oferă cititorilor și specialiștilor domeniului ilustrat acest admirabil album-oglindă