Informare Institutul Național al Patrimoniului

http://www.djcsm.ro/wp-content/uploads/2022/09/Inf-INP.pdf

 

Solicitare de informaţii publice in baza Legii 544/2001 

Persoana responsabilă: Ramona Moiș, referent de specialitate superior

Model reclamații:

http://www.djcsm.ro/wp-content/uploads/2022/07/Model-reclamatie-administrativa-1.pdf

http://www.djcsm.ro/wp-content/uploads/2022/07/Model-reclamatie-administrativa-2.pdf

 

Legislație:

  1. Legea 544/2001privind liberul acces la informațiile de interes public – actualizată în urma modificărilor din luna iulie 2016.
  2. Norme metodologicede aplicare ale legii 544/2001 – actualizate în urma modificărilor din luna iulie 2016.