HOTARÂRE nr. 518 din 7 aprilie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exportul definitiv sau temporar al bunurilor culturale mobile

HOTARÂRE nr. 1420 din 4 decembrie 2003 pentru aprobarea Normelor privind comertul cu bunuri culturale mobile

LEGE nr. 182 din 25 octombrie 2000 (*republicată*) privind protejarea patrimoniului cultural național mobil

LEGE nr. 410 din 29 decembrie 2005 privind acceptarea Convenţiei pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial, adoptată la Paris la 17 octombrie 2003 

LEGE nr. 26 din 29 februarie 2008 privind protejarea patrimoniului cultural immaterial

LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

LEGE Nr. 149 din 24 iulie 1997 pentru ratificarea Conventiei UNIDROIT privind bunurile culturale furate sau exportate ilegal, adoptata la Roma la 24 iunie 1995

ORDONANTA nr. 43 din 30 ianuarie 2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national*

ORDIN nr. 2057 din 5 februarie 2007 pentru aprobarea Criteriilor si normelor de acreditare a muzeelor si a colectiilor publice

Ordin nr. 2260 din 18/04/2008 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare si inventariere a monumentelor istorice