Vă informăm asupra faptului că Hotărârea de Guvern nr. 209 din   14.02.2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 154/15.02.2022.                                                                        De asemenea, a fost publicată Metodologia de evaluare pentru Pilonul IV. Coeziunea socială și teritorială, Componenta C11 – Turism și cultură, aprobată prin Ordinul comun: nr. 209/457/2676/283/2022, disponibilă la adresa: https://mfe.gov.ro/primul-apel-al-mipe-din-cadrul-pnrr-pentru-investitii-in-turism-si-cultura/.